Nakon laserske operacije pilonidalnog sinusa smijete sjediti i kretati se normalno, na taj način samim radom mišića potičete bolju drenažu sadržaja i bolje zaraštavanje.