Centar za rane

Kronične rane

Kronične ili problematične rane, rane koje teško i/ili sporo cijele su one rane koje ne reagiraju na postojeće klasične metode medicinskog/kirurškog zbrinjavanja. Takve rane se obično vide kod ugroženih pacijenata kod kojih je oporavak tkiva usporen zbog višestrukih lokalnih i sistemskih uzroka, a posljedica su nekog nepovoljnog procesa u organizmu (npr. dijabetesa, oštećenja krvnih žila) ili izvan njega (pritisak). Među ovim ranama najčešće se tako spominju: dijabetičko stopalo, ugroženi bataljak zaostao nakon amputacije, traumatske rane koje ne cijele i ulkusi uzrokovani nedostatnom žilnom opskrbom.

Kako vam možemo pomoći?

Za svakog pacijenta izrađujemo plan liječenja koji je u skladu sa suvremenim smjernicama za liječenje rana.

U liječenju rana nema čudotvornih pripravaka i aparata. Učinkovito je jedino znanje koje obogaćujemo stalnim usavršavanjem, a na temelju kojeg učinkovito kombiniramo najmodernije tehnologije.

Od izuzetne važnosti u liječenju je i suradnja pacijenta. Cijeljenje kronične rane je dug proces, često bolan i praćen depresijomi socijalnom izolacijom. Stoga je neophodno uspostaviti međusoban odnos pun povjerenja jer jedino tako možemo uspjeti.

Saznajte zašto je terapija u barokomori odličan izbor za liječenje rana zbog dijabetesa!.

Edukacija pacijenta i obitelji o zbrinjavanju rane i načinu života

Imati kroničnu ranu može biti teško i zahtjevno i za samog pacijenta i za okolinu. Učestale kontrole, čekanja, naručivanja, izostanci s posla u kombinaciji sa svakodnevnim previjanjem i birokratskim poteškoćama dovode do povećanog stresa. Često se niti osobe koje imaju ranu niti obitelj nemaju kome obratiti za savjet o njezi ili često dobivaju nedostatne ili kontradiktorne upute.

Kao odgovor na taj izazov kod pacijenata, u našoj poliklinici sustavno pratimo potrebe istih te provodimo proces zdravstvene njega sukladno suvremenim smjernicama. U samozbrinjavanje uključujemo pacijenta kad god je to moguće, a obitelj educiramo o zbrinjavanju rane i načinu života. Po potrebi možemo osigurati kućne posjete.

Centar za rane

Postupci pri zbrinjavanju rana

Prisutnost nekrotičnog tkiva ili ugroženog tkiva je česta kod rana koje ne cijele pa njegovo uklanjanje ima mnoge pozitivne učinke. Postupak se još naziva i nekrektomija ili debridman.

Tim postupkom se uklanja tkivo bez postojeće cirkulacije te bakterije i stanice koje ometaju proces ozdravljenja, čime se osigurava okruženje koje potiče nakupljanje zdravog tkiva.

Ponekad je stanje rane takvo da se ovaj postupak mora ponoviti.
Postupci uklanjanja nekrotičnog tkiva su različiti, a zdravstveno osoblje odlučuje o najadekvatnijem obliku za pojedinog pacijenta. Najčešće primjenjujemo kirurško odstranjivanje, koje je ujedno i najbrže.

Obloge znatno olakšavaju i ubrzavaju cijeljenje. Sprječavaju kontaminaciju rana izvana te ne dopuštaju procurivanje sadržaja van rane. Omogućuju optimalnu vlažnost za cijeljenje. Prvenstveno se razlikuju prema mogućnosti upijanja eksudata. Neke od obloga sadrže antimikrobne supstance (srebro ili PHMB). U posebnoj skupini obloga su obloge s medicinskim medom koje imaju dokazano djelovanje protiv bakterija.

Bez ovakvih obloga moderno zbrinjavanje rana bi bilo otežano. Iako obloge mogu biti naizgled slične, po svojim svojstvima mogu se zapravo znatno razlikovati te se ne preporučuje uporaba obloga bez prethodne konzultacije sa zdravstvenim osobljem, budući da se stanje rane može znatno pogoršati.

Bez ovakvih obloga moderno zbrinjavanje rana bi bilo otežano. Iako obloge mogu biti naizgled slične, po svojim svojstvima se mogu znatno razlikovati te se ne preporuča uporaba obloga bez prethodne konzultacije sa zdravstvenim osobljem jer se stanje rane može znatno pogoršati.

Negativni tlak (NPWT–engl. negative pressure wound therapy) je postupak uklanjanja viška sekreta iz rane. Provodi se aparatom, tzv. pumpom koja iz rane putem spužve i konektora izvlači sekret u spremnik koji se nalazi na aparatu. Cijeli set stoji na rani 3-5 dana, nakon čega se rana previja te set ponovno postavlja. Terapija se primjenjuje prosječno 15 dana.
Ovaj postupak omogućuje kontinuirano odstranjenje sekreta iz rane, kontinuirano čišćenje rane, smanjenje edema, bolje privlačenje rubova rane te bolju oksigenaciju tkiva. Zbog primjene negativnog tlaka, cijeljenje rane je i do 4 puta brže.
U zadnjih 20-ak godina primjena negativnog tlaka je najveća inovacija na području cijeljenja rana te je postala zlatni standard u liječenju rana.

Pod kompresivnom terapijom smatramo mehanički pritisak na vene čime se smanjuje edem nogu, poboljšava protok krvi, poboljšava rad venskih zalistaka i u konačnici ubrzava cijeljenje rana.
Ova terapija je indicirana kod liječenja venskog ulkusa, a istraživanja su pokazala da nema zacjeljivanja venskog ulkusa bez primjene kompresivne terapije. Terapija se može provoditi nakon provjere venske i arterijske cirkulacije ultrazvukom i mjerenje AB indeksa. Ako su arterije oštećene, kompresivna terapija može biti kontraindicirana.

U liječenju kroničnih rana pod kompresivnom terapijom smatramo sustave za kompresivnu terapiju, a nakon cijeljenja kompresija se postiže čarapama.
Sustavi za kompresivnu terapiju se sastoje od nekoliko vrsta zavoja, postavljaju se nakon obrade rane, te su na rani postavljeni 2-3 dana, dakle i noću. Ovakav sustav postavlja educirano zdravstveno osoblje, a po potrebi možemo educirati i osobu koje se brine o pacijentu.

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) je metoda liječenja koja se provodi u hiperbaričnim komorama (barokomorama), udisanjem 100% kisika preko maske za lice ili kacige. Pri povišenom tlaku u hiperbaričnoj komori, kisik se otapa u krvi, slično kao što se mjehurići pri povišenim tlakom otapaju u mineralnoj vodi, te tako otopljen, u velikim količinama dospijeva i do onih tkiva do kojih ga cirkulacija inače ne bi mogla dopremiti. Primjenom ove metode se već više desetljeća vrlo uspješno liječi niz bolesti i stanja kojima je zajednički nedostatak kisika ili tzv. hipoksija.

Centar za rane

Naše usluge

Dijabetičko stopalo

Dijabetes je epidemija modernog društva. Sve više i više ljudi oboljeva od dijabetesa. Posljedice dijabetesa su mnogobrojne, a jedna od njih je oštećenje živaca i krvnih žila. Zbog toga pacijenti s dijabetesom imaju povećani rizik za nastanak rana prvenstveno na stopalima.

Liječenje infekcija (MRSA)

Infekcije se mogu pojaviti na svakoj rani, a češće nastaju kod osoba s kroničnim ranama.

O infekciji rane govorimo kada se bakterije počnu razmnožavati i ugrožavati domaćina te kad se pojave lokalni i opći znakovi infekcije.

Potkoljenični ulkus

Venski ulkus nastaje zbog venske insuficijencije odnosno oslabljenih stijenki vena i nedostatnog povrata krvi iz nogu prema srcu. Venska insuficijencija ima 6 stupnjeva, a svaki karakteriziraju određeni simptomi.

Dekubitus

Dekubitus nastaje prvenstveno zbog trenja kože o podlogu i mehaničkog pritiska o podlogu. Ovaj pritisak se odvija na onim dijelovima tijela gdje je kost najbliže površini kože (predilekcijskim mjestima) kao što su lopatice, laktovi, trtica, bokovi, gležnjevi, pete.

professions-man-doctor-1

Pitajte doktora

Zatražite video ili telefonske konzultacije ili se putem e-maila konzultirajte sa liječnikom ili kirurgom specijaliziranim za vaš problem i saznajte sve što vas zanima o određenom tretmanu ili liječenju.

professions-man-doctor-1

Pitajte doktora

Zatražite video ili telefonske konzultacije ili se putem e-maila konzultirajte sa liječnikom ili kirurgom specijaliziranim za vaš problem i saznajte sve što vas zanima o određenom tretmanu ili liječenju.

Izjave pacijenata

Izjave pacijenata