Doc.prim.dr.sc.Dubravko Huljev, dr.med.

specijalist opće kirurgije,
subspecijalist traumatologije,
subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Doc.prim.dr.sc.Dubravko Huljev je subspecijalist iz dvije kirurške grane, a uža specijalnost mu je kirurgija šake te zbrinjavanje kroničnih rana.

Upravo u ovom dijelu medicine je priznat i poznat ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Suosnivač je Hrvatske udruge za rane čiji je bio dugogodišnji potpredsjednik, a izrazito je značajno što je  u jednom mandatu obnašao dužnost tajnika krovne europske organizacije na području zbrinjavanja rana, European Wound Management Association (EWMA). Dugogodišnji je sudsko medicinski vještak iz kirurgije, traumatologije i plastično rekonstrukcijske kirurgije. Predsjednik je Društva za hiperbaričnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Uz posvećenost pacijentima s kroničnim ranama, kontinuirano sudjeluje u formalnim i neformalnim edukacijama zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj i inozemstvu, kao sudionik ili organizator je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih kongresa te objavio preko 130 kongresnih priopćenja. Do sada je objavio nekoliko udžbenika i preko 200 stručnih i znanstvenih članaka s područja zbrinjavanja rana.

Njegovo znanje, iskustvo i energija neizmjerno doprinose snazi našeg tima i poboljšavaju kvalitetu liječenja naših pacijenata.

Marija Perko, dr.med.

Nakon završenog studija medicine, doktorica Perko nastavlja edukaciju kroz stažiranje na Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Također, sudjelovala je u nekoliko projekata izrade medicinskog softwarea. Članica je Društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a.

Trenutno pohađa međunarodnu edukaciju s područja hiperbarične medicine te je u postupku licenciranja za primjenu hiperbarične medicine međunarodnog društva Undersea and Hyperbaric Medical Society.

Slaven Čiček,, dr.med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Dr.Slaven Čiček završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz opće kirurgije u subspecijalizaciju iz abdominalne kirurgije završio je u KBC “Sestre milosrdnice”, stekavši znanje i vještine iz područja operativnih zahvata, te posebno iskustvo u dijagnostici, točnije kolonoskopiji, gastroskopiji i ultrazvuku abdominalnih organa. Danas je voditelj Odjela za opću i onkološku kirurgiju u istoj bolnici.
Područje posebnog interesa našeg doktora je dijagnostika i liječenje kolorektalnog karcinoma, te operacije hernija. U cilju stručnoh usavršavanja posebno se educirao o upotrebi lasera u proktologiji te dulji niz godina izvodi operacija hemoroida i piloniladnog sinusa navedenom metodom. Osim toga, završio je niz tečajeva i usavršavanja u Hrvatskoj i u inozemstvu te je redovni predavač na stručnim i znanstvenim skupovima.

Njegovo iskstavo koje je stekao u  jednoj od najvećih bolnica u Hrvatskoj neizmjerno povećava kvalitetu zdravstvenih usluga, a dr.Čiček je prvenstveno vrhunski kolega posvećen dostizanju najboljih ishoda liječenja za pacijenta.

Marjan Koršić, dr.med., spec. kirurgije

Dr.Koršić je dugi niz godina vodio kiruršku polikliniku Kliničke bolnice Merkur. Tijekom radnog staža profilirao se na području zbrinjavanja rana, posebice dijabetičkog stopala. Svoje znanje prenosi kolegama na brojnim domaćim i međunarodnim usavršavanjima. Autor je više stručnih i znanstvenih publikacija. Bio je  dugogodišnji sportski liječnik hokejaških i košarkaških klubova.

Aktivan je član predsjedništva Zagrebačkog dijabetičkog društva,  a njegovo znanje i iskustvo je velika snaga našega tima.