Doc.prim.dr.sc.Dubravko Huljev, dr.med.

specijalist opće kirurgije,
subspecijalist traumatologije,
subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Doc.prim.dr.sc.Dubravko Huljev je subspecijalist iz dvije kirurške grane, a uža specijalnost mu je kirurgija šake te zbrinjavanje kroničnih rana.

Upravo u ovom dijelu medicine je priznat i poznat ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Suosnivač je Hrvatske udruge za rane čiji je bio dugogodišnji potpredsjednik, a izrazito je značajno što je  u jednom mandatu obnašao dužnost tajnika krovne europske organizacije na području zbrinjavanja rana, European Wound Management Association (EWMA). Dugogodišnji je sudsko medicinski vještak iz kirurgije, traumatologije i plastično rekonstrukcijske kirurgije. Predsjednik je Društva za hiperbaričnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Uz posvećenost pacijentima s kroničnim ranama, kontinuirano sudjeluje u formalnim i neformalnim edukacijama zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj i inozemstvu, kao sudionik ili organizator je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih kongresa te objavio preko 130 kongresnih priopćenja. Do sada je objavio nekoliko udžbenika i preko 200 stručnih i znanstvenih članaka s područja zbrinjavanja rana.

Njegovo znanje, iskustvo i energija neizmjerno doprinose snazi našeg tima i poboljšavaju kvalitetu liječenja naših pacijenata.

Marija Perko, dr.med.

Nakon završenog studija medicine, doktorica Perko nastavlja edukaciju kroz stažiranje na Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Također, sudjelovala je u nekoliko projekata izrade medicinskog softwarea. Članica je Društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a.

Trenutno pohađa međunarodnu edukaciju s područja hiperbarične medicine te je u postupku licenciranja za primjenu hiperbarične medicine međunarodnog društva Undersea and Hyperbaric Medical Society.

Ivan Frketić, dr. med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne (abdominalne) kirurgije, uži specijalist kirurške onkologije

Po završetku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, specijalizira opću kirurgiju, nakon čega se dodatno educira iz područja digestivne kirurgije i kirurške onkologije.

U našoj poliklinici se bavi dijagnostikom i liječenjem proktoloških bolesti (pilonidalni sinusi, hemoroidi, fisure i fistule itd.), hernijama trbušnog zida, kao i s drugim stanjima iz svog područja.

Član je više stručnih udruženja te redovno aktivno prati sva stručna događanja.

Ana Jović, dr.med., subspecijalistica vaskularne kirurgije

Po završetku Medicinskog fakulteta u Zagrebu specijalizira kirurgiju te je subspecijalistica vaskularne kirurgije.

Posebno područje interesa su kronične rane te jedna od rijetkih liječnika kirurga u Hrvatskoj koja se posebice bavi ovom problematikom.

Redovno održava edukacije za liječnike i medicinske sestre, a također i redovno prisustvuje europskim i svjetskim kongresima s područja zbrinjavanja rana.

Marjan Koršić, dr.med., spec. kirurgije

Dr.Koršić je dugi niz godina vodio kiruršku polikliniku Kliničke bolnice Merkur. Tijekom radnog staža profilirao se na području zbrinjavanja rana, posebice dijabetičkog stopala. Svoje znanje prenosi kolegama na brojnim domaćim i međunarodnim usavršavanjima. Autor je više stručnih i znanstvenih publikacija. Bio je  dugogodišnji sportski liječnik hokejaških i košarkaških klubova.

Aktivan je član predsjedništva Zagrebačkog dijabetičkog društva,  a njegovo znanje i iskustvo je velika snaga našega tima.