Doc.prim.dr.sc.Dubravko Huljev, dr.med.

specijalist opće kirurgije,
subspecijalist traumatologije,
subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Doc.prim.dr.sc.Dubravko Huljev je subspecijalist iz dvije kirurške grane, a uža specijalnost mu je kirurgija šake te zbrinjavanje kroničnih rana.

Upravo u ovom dijelu medicine je priznat i poznat ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Suosnivač je Hrvatske udruge za rane čiji je bio dugogodišnji potpredsjednik, a izrazito je značajno što je  u jednom mandatu obnašao dužnost tajnika krovne europske organizacije na području zbrinjavanja rana, European Wound Management Association (EWMA). Dugogodišnji je sudsko medicinski vještak iz kirurgije, traumatologije i plastično rekonstrukcijske kirurgije. Predsjednik je Društva za hiperbaričnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Uz posvećenost pacijentima s kroničnim ranama, kontinuirano sudjeluje u formalnim i neformalnim edukacijama zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj i inozemstvu, kao sudionik ili organizator je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih kongresa te objavio preko 130 kongresnih priopćenja. Do sada je objavio nekoliko udžbenika i preko 200 stručnih i znanstvenih članaka s područja zbrinjavanja rana.

Njegovo znanje, iskustvo i energija neizmjerno doprinose snazi našeg tima i poboljšavaju kvalitetu liječenja naših pacijenata.

Robert Roher, dr.med., specijalist opće kirurgjie, stalni sudski vještak

Robert Roher, dr.med., diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz opće kirurgije završio je u Kliničkoj bolnici “Merkur” gdje poslije radi kao glavni specijalist u Kirurškoj poliklinici. Doktorand je na studiju Bilogije PMF-a u Zagrebu. Od 2014. obavlja dužnost stalnog sudskog vještaka pri Županijskom sudu u Zagrebu. Voditelj je novoosnovane Ambulante za kronične rane na KB “Merkur”. Od 2013.g. glavni je predavač i organizator tečaja iz Suvremenog zbrinjavanja kroničnih rana na KB “Merkur”. Autor je više stručnih radova, objavljuje kliničke studije i istraživanja. Redoviti polaznik domaćih i svjetskih simpozija, seminara i radionica.

U radu je krajnje pažljiv i posvećen što kvalitetnijem zdravstvenom ishodu.

Dr.sc. Tihomir Grgić, subspecijalist abdominalne kirurgije

Nakon završenog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu posvećuje se kirurgiji, te je subspecijalist abdominalne kirurgije s posebnim interesom za endoskopsku kirurgiju. Završio je poslijediplomski tečaj iz abdominalnog ultrazvuka te niz poslijediplomskih tečajeva iz endoskopske kirurgije u zemlji i inozemstvu. Zaposlen je  u Kliničkoj bolnici “Sv.Duh”  kao subspecijalist abdominalne kirurgije.

Član je domaćih i europskih stručnih udruženja (European Society of Endoscopic Surgeons i International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) te član Upravnog odbora Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Svoja znanja redovno upotpunjuje na domaćim i inozemnim stručnim skupovima.

damir-haluzan

Dr.sc. Damir Halužan, dr.med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

Dr. sc. Damir Halužan je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz opće kirurgije te potom i subspecijalizaciju iz vaskularne kirurgije završio je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Svoje stručno znanje iz područja vaskularne kirurgije kontinuirano usavršava u zemlji i inozemstvu. Između ostalog educirao se u primjeni lasera u liječenju proširenih vena i sklerozaciji vena u više domaćih i međunarodnih centara.

Zaposlen je u Klinici za kirurgiju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb na Rebru gdje izvodi sve vrste operacija iz područja vaskularne kirurgije. Asistent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Član je domaćih i međunarodnih stručnih društava (Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju, Hrvatsko kirurško društvo, European society for vascular surgery, International association of ambulatory surgery), Liječničke komisije Hrvatskog veslačkog saveza i Veslačkog saveza Zagreba.

Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova, kao i više desetaka kongresnih priopćenja na domaćim i međunarodnim kongresima. Radio je kao istraživač na više kliničkih studija.

U radu je precizan i pažljiv te krajnje posvećen što kvalitetnijem ishodu liječenja.

Marija Perko, dr.med.

Nakon završenog studija medicine, doktorica Perko nastavlja edukaciju kroz stažiranje na Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Također, sudjelovala je u nekoliko projekata izrade medicinskog softwarea. Članica je Društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a.

Trenutno pohađa međunarodnu edukaciju s područja hiperbarične medicine te je u postupku licenciranja za primjenu hiperbarične medicine međunarodnog društva Undersea and Hyperbaric Medical Society.

Marjan Koršić, dr.med., spec. kirurgije

Dr.Koršić je dugi niz godina vodio kiruršku polikliniku Kliničke bolnice Merkur. Tijekom radnog staža profilirao se na području zbrinjavanja rana, posebice dijabetičkog stopala. Svoje znanje prenosi kolegama na brojnim domaćim i međunarodnim usavršavanjima. Autor je više stručnih i znanstvenih publikacija. Bio je  dugogodišnji sportski liječnik hokejaških i košarkaških klubova.

Aktivan je član predsjedništva Zagrebačkog dijabetičkog društva,  a njegovo znanje i iskustvo je velika snaga našega tima.