Infekcija i rana

Infekcije se mogu pojaviti na svakoj rani, a češće nastaju kod osoba s kroničnim ranama.

O infekciji rane govorimo kada se bakterije počnu razmnožavati i ugrožavati domaćina te kad se pojave lokalni i opći znakovi infekcije:

 • bol u području rane
 • pogoršanje u tijeku cijeljenja ili zaustavljanje cijeljenja
 • neugodan miris
 • pojačan sekret iza rane
 • crvenilo ili oteklina u području rane
 • povišeni upalni parametri

Većina infekcija se može izliječiti uobičajenim postupcima, no dio bakterija razvije otpornost na antibiotike i kod ljudi uzrokuje duge iscrpljujuće infekcije. Najčešće se razviju kod osoba koje su boravile u bolnici (poznate kao tzv.bolnička bakterija) ili imaju ugrađen neki medicinski uređaj, npr. fiksatore za kost.

Ove bakterije su najčešće MRSA, poznatiji kao “zlatni stafilokok” i VRE te neki rjeđi sojevi bakterija. Bitno je napomenuti da se kod dugotrajnih infekcija bakterije umrežavaju i tvore biofilm, to jest jednu “naslagu” na rani u kojoj bakterije obitavaju no što je bitnije, u takvom biofilmu mijenjaju svoja obilježja i brzo postaju otporne na sve postupke.

Postoje različiti načini liječenja infekcija u rani, ovi postupci se mogu primijenjivati samostalno ili zajedno

 • pranje i čišćenje rane
 • primjena lokalnih dezinficijensa
 • primjena antibakterijskih pokrivala za rane
 • liječenje antibioticima
 • primjena negativnog tlaka

Kod produljenih infekcija u  našoj poliklinici primjenjujemo jedan od najmodernijih načina liječenja infekcij akosti i tkiva,  putem tzv. nosača antibiotika. Zaštićeno ime mu je Stimulan, a sastoje se od kalcijevog sulfata u koji se, sukladno nalazu antibiograma (brisa rane) umiješa antibiotik – baš onaj koji određeni pacijent treba. Iz dobivene smjese se formira lokalni pripravak koji se stavlja u ranu te u njoj ostaje 4-6 tjedana.

Prednosti:

 • lokalna primjena, nema sistemske primjene pa antibiotik ne prolazi kroz bubrege i ne oštećuje ih. Kod bolesnika s kroničnim infekcijama često je već oštećena bubrežna funkcija i dodatna primjena antibiotika je često vrlo rizična
 • pacijent može bit kod kuće, jednom kad se kuglice postave nije potrebna hospitalizacija, eventualno previjanje po standardnom protokolu. Na taj način se može liječiti infekcija bez hospitalizacije i te učestalog odlaska na specijalističke preglede
 • učinkovitost, u kuglice se aplicira točan antibiotik za svakog pacijenta. Surađujemo s najmodernijim mikrobiološkim laboratorijima te su u mogućnosti identificirati određenu bakteriju i antibiotik učinkovit za tu bakteriju
 • zbog posebnih aplikatora, Stimulan je moguće postaviti u teže dostupna mjesta, npr. kod i nfekcije kuka ili prsne kosti

Primjena:

 • osteomijelitis nakon traumatskih ozljeda
 • nakon operativnih zahvata i povanjskih fiksatora
 • kod dijabetičkog stopala
 • infekcije mekih tkiva – npr. apscesi nakon operacija na trbuhu, apscesi dojki