Indikaciju za liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom utvrđuje isključivo doktor specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove. Na osnovu specijalističkog nalaza pacijentima uputnicu izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite.

Uputnica se izdaje za D1 ambulantno liječenje – šifra djelatnosti 2200000

Upućuje se: Hiperbarična oksigenoterapija

Uputna dijagnoza s MKB šifrom

Traži se: HBOT (hiperbarična oksigenoterapija)

Doktor specijalist koji je indicirao uslugu, uputnicu liječnika opće prakse ovjerava na poleđini svojim potpisom, faksimilom i pečatom svoje zdravstvene ustanove.

 

Javite nam se za više informacija oko dobivanja HZZO uputnice.