Hernija ( kila)

Hernija (kila, bruh) je izbočenje peritoneuma kroz kongenitalni ili stečeni otvor, koje trajno ili prolazno sadržava dijelove trbušnih organa. Ukoliko je izbočenje trbušnog sadržaja pod kožom, govorimo o vanjskoj herniji. Kada do hernijacije dolazi u unutrašnjosti trbušne šupljine, u peritonealnim otvorima i recesusima, radi se o unutarnjoj herniji.

S obzirom na anatomsku lokalizaciju na prednjoj trbušnoj stijenci razlikujemo sljedeće vrste hernija:

  • ingvinalna (preponska)
  • bedrena
  • umbilikalna
  • epigastrična
  • Spiegelova hernija
  • kila u postoperativnom ožiljku

Najčešća (u oko 75% slučajeva) je ingvinalna hernija, a  kod muškaraca se javlja 4 puta češće nego kod žena.

Nastaje uslijed slabosti mišića i potpornih struktura ingvinalnog kanala uz povišenje intraabdominalnog tlaka. Prolazi tokom cijelog ingvinalnog kanala kroz široki unutrašnji i vanjski ingvinalni prsten i spušta se prema skrotumu.

Ingvinalne kile mogu dugo biti asimptomatske, a bolesnici se obično liječniku jave zbog vidljive otekline u preponi. Ukoliko se pacijent žali na određene tegobe, u pravilu se radi o slabim bolovima i osjećaju nelagode, te o osjećaju trnjenja udova kao posljedica kompresije živaca preponske regije. pri pregledu liječnik će procijentiti kliničko stanje i ostale parametre jer ozroci otekline u preponi mogu biti upalna stanja, lipom, hematom, limfom, ingvinalau limfadenopatija te aneurizmatsko proširenje femoralne arterije.

Kako se liječi

Liječenje hernije je isključivo kirurško, tek iznimno se mogu preporučiti pomagala (pojas i sl.).

Svrha kirurškog liječenja je zatvaranje kilnog otvora operativnim putem kako bi se spriječile buduće komplikacije. Pri kirurškom liječenju se koristi dvije metode: tenzijske (s vlastitim tkivom) i netenzijske.

Netenzijska metoda je novija metoda te se primjenjuju različite mrežice načinjene od sintetskog materijala.U našoj poliklinici koristimo najsuvremenije titanizirane mrežice. Pri ovoj metodi se dobiva kvalitetan efekt uz smanjeni postotak ponovnog pojavljivanja hernije.

Kako se trebam pripremiti za zahvat?

Zahvatu prethodi kirurški pregled na kojem kirurg dijagnosticira bruh te ostale čimbenike važne za utvrđivanje i planiranje operacijskog zahvata. Također propisuje određene laboratorijske pretrage te se dogovara datum zahvata i vrstu anestezije.

Anestezija može biti opća i lokalna, a vrstu ćete dogovoriti s liječnikom na pregledu koji će uzeti u obzir vaše preferencije te zdravstveno stanje.

Prednost lokalane anestezije:

  • izbjegavanje komplikacija opće anestezije
  • kratak boravak u bolnici (otpust nakon sat vremena)
  • brže ustajanje i kretanje

Za izvođenje operacije u lokalnoj anesteziji potreban je vrstan kirurg koji će znati dozirati anesteziju – što naši kirurzi svakako znaju!

Koliko traje zahvat?

Zahvat traje oko sat vremena, a u poliklinici ćete ostati par sati.

Što nakon zahvata?

Postoperativni tijek prolazi u pravilu bez većih bolova, no potrebna je pošteda od težih fizičkih napora i sportskih aktivnosti mjesec dana nakon operacije.

Šavovi se vade nakon 10-14 dana nakon operacije.