Poliklinika Marija
Ulica grada Vukovara 284
10 000 Zagreb
+385 (0)1 4102 637

Radno vrijeme
Ponedeljak – Petak

8:00 – 20:00