Our team

Our team

dr. Mirna Žulec

doc.dr.sc., Mirna Žulec, mag.med.techn.

Nakon završenog studija sestrinstva, doc.Žulec se nastavila kontinuirano educirati te je završila specijalistički i sveučilišni studij sestrinstva. Na Medicinskom fakultetu u Ljubaljani je stekla titulu doktorice znanosti, kao jedina medicinska sestra u Hrvatskoj koje je doktorirala na temu zbrinjavanja kroničnih rana. Također ima zvanje profesorice visoke škole te docentice iz polja kliničke medicine.

Članica je Hrvatskog udruženja za rane, EWMA (europskog udruženja za rane), EPUAP (europskog udruženja za dekubitus) te  Sighma Theta Tau sestrinskog udruženja, Predavač je na studijima sestrinstva te kontinuirano predaje na svjetskim i europskim kongresima; autorica je nekoliko indeksiranih članaka i recenzentica u renomiranim svjetskim časopisima.

U fokusu njenog stručnog i znanstvenog interesa je zbrinjavanje kroničnih rana.

Damir Jemendžić

Damir Jemendžić, dr. med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne (abdominalne) kirurgije.

Po završetku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, završava specijalizaciju iz opću kirurgije, a nakon toga i subspecijalizaciju iz abdominalne (digestivne) kirurgije u Kliničkoj bolnici Merkur gdje je član Transplantacijskog tima.
U našoj poliklinici se bavi dijagnostikom i liječenjem proktoloških bolesti (pilonidalni sinusi, hemoroidi, fisure i fistule itd.), hernijama trbušnog zida, kao i s drugim stanjima iz svog područja.
Od 2012.g. je član Zdravstvene komisije Hrvatskog Olimpijskog Odbora, o od 2021. jepPredsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog auto i karting saveza.
Autor je i koautor više znanstvenih radova.
Član je Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju i Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu te redovito aktivno prati sva stručna
događanja.

dr. Huljev

Doc.prim.dr.sc. Dubravko Huljev, dr.med. specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije, subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Doc.prim.dr.sc.Dubravko Huljev je subspecijalist iz dvije kirurške grane, a uža specijalnost mu je kirurgija šake te zbrinjavanje kroničnih rana.

Upravo u ovom dijelu medicine je priznat i poznat ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Suosnivač je Hrvatske udruge za rane čiji je bio dugogodišnji potpredsjednik, a izrazito je značajno što je  u jednom mandatu obnašao dužnost tajnika krovne europske organizacije na području zbrinjavanja rana, European Wound Management Association (EWMA). Dugogodišnji je sudsko medicinski vještak iz kirurgije, traumatologije i plastično rekonstrukcijske kirurgije. Predsjednik je Društva za hiperbaričnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Uz posvećenost pacijentima s kroničnim ranama, kontinuirano sudjeluje u formalnim i neformalnim edukacijama zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj i inozemstvu, kao sudionik ili organizator je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih kongresa te objavio preko 130 kongresnih priopćenja. Do sada je objavio nekoliko udžbenika i preko 200 stručnih i znanstvenih članaka s područja zbrinjavanja rana.

Njegovo znanje, iskustvo i energija neizmjerno doprinose snazi našeg tima i poboljšavaju kvalitetu liječenja naših pacijenata.

Marija Perko

Marija Perko, dr.med.

Nakon završenog studija medicine, doktorica Perko nastavlja edukaciju kroz stažiranje na Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Također, sudjelovala je u nekoliko projekata izrade medicinskog softwarea. Članica je Društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a.

Trenutno pohađa međunarodnu edukaciju s područja hiperbarične medicine te je u postupku licenciranja za primjenu hiperbarične medicine međunarodnog društva Undersea and Hyperbaric Medical Society.

dr. Frketić

Ivan Frketić, dr. med., specijalist opće kirurgije, uži specijalist digestivne (abdominalne) kirurgije, uži specijalist kirurške onkologije

Po završetku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, specijalizira opću kirurgiju, nakon čega se dodatno educira iz područja digestivne kirurgije i kirurške onkologije.

U našoj poliklinici se bavi dijagnostikom i liječenjem proktoloških bolesti (pilonidalni sinusi, hemoroidi, fisure i fistule itd.), hernijama trbušnog zida, kao i s drugim stanjima iz svog područja.

Član je više stručnih udruženja te redovno aktivno prati sva stručna događanja.

dr. Ana Lamza Jović

Ana Jović Lamza, dr.med., subspecijalistica vaskularne kirurgije

Po završetku Medicinskog fakulteta u Zagrebu specijalizira kirurgiju te je subspecijalistica vaskularne kirurgije.

Posebno područje interesa su kronične rane te jedna od rijetkih liječnika kirurga u Hrvatskoj koja se posebice bavi ovom problematikom.

Redovno održava edukacije za liječnike i medicinske sestre, a također i redovno prisustvuje europskim i svjetskim kongresima s područja zbrinjavanja rana.

Miroslav Smiljanić

Miroslav Smiljanić, dr.med specijalist opće kirurgije i uži specijalist traumatologije

Po završetku studija medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, završava specijalizaciju iz opće kirurgije i užu specijalizaciju iz traumatologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh”.

Znanje i vještine dodatno je usavršavao na edukacijama pri ortopedskim klinikama u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj, kao i u Klinici za ortopediju u Lovranu.

Član je Hrvatskog ortopedskog društva i i Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Kontinuirano se usavršava na domaćim i međunarodnim kongresima.

Uža područja stručnog interesa dr. Smiljanića su liječenje prijeloma kostiju ekstremiteta, endoprotetika ramena i kuka, liječenje degenerativnih stanja, osteoartritisa i bolnih sindroma koljena, šake i ramena, jednako kao i sportske ozljede i ozljede mekih tkiva i zglobova.

dr. Korsic

Marjan Koršić, dr.med., spec. kirurgije

Dr.Koršić je dugi niz godina vodio kiruršku polikliniku Kliničke bolnice Merkur. Tijekom radnog staža profilirao se na području zbrinjavanja rana, posebice dijabetičkog stopala. Svoje znanje prenosi kolegama na brojnim domaćim i međunarodnim usavršavanjima. Autor je više stručnih i znanstvenih publikacija. Bio je  dugogodišnji sportski liječnik hokejaških i košarkaških klubova.

Aktivan je član predsjedništva Zagrebačkog dijabetičkog društva,  a njegovo znanje i iskustvo je velika snaga našega tima.

Why Polyclinic Marija?

We are a specialized polyclinic with more than 10 years of experience in treatment and surgery.

We approach each of our patients individually and devote enough time and care to their quality recovery.

Contact us with confidence.

professions-man-doctor-1

Ask the doctor

Request a video or phone consultation or consult a doctor or surgeon specializing in your problem via e-mail and find out everything you need to know about a particular treatment or service.

professions-man-doctor-1

Ask the doctor

Request avideo or phone consultation or consult a doctor or surgeon specializing in your problem via e-mail and find out everything you need to know about a particular treatment or service.