Širenje novog koronavirusa CoV-2 registrirano krajem 2019., koje je već na proljeće 2020. doseglo razine pandemije ostavilo je brojne posljedice na čovjeka i društvo u cjelini.
U posljednje vrijeme sve veći dio znanstvene zajednice pažnju usmjerava ka simptomima koji zaostaju po preboljenju bolesti COVID-19, ponekada čak i u slučajevima kada je ista bila vrlo slabih simptoma ili čak bez njih.
Post-COVID-19 sindromom smatra se skupina simptoma koja zaostaje duže od 8 tjedana nakon preboljenja COVID-19, odnosno i nakon negativnog PCR testa.
Najčešći su simptomi umora, boli mišića, grčenja mišića pri fizičkoj aktivnosti, poremećaja spavanja u vidu otežanog usnivanja te buđenja noću. Sve se češće spominju i pojačano opadanje kose, pojava dermatoloških oboljenja ili pogoršanje već postojećih.
Znanstvenici (Davido et al, lipanj 2020., Miglis et al, kolovoz 2020.) navode kako bi upravo mikroangiopatija i oštećenje endotela, dakle oštećenje sitnih krvnih žila i njihovih stijenki moglo biti u podlozi navedenih simptoma.
Otkriveno je i kako sistemska upala te navedeno oštećenje endotelnih stanica (koje čine stijenku krvnih žila) dovodi do oštećenja krvno-moždane barijere kroz koje sada prolaze upalne i imunosne stanice, a zbog čega su najčešći upravo neurološki simptomi – od kroničnog umora i slabosti mišića sve do osjećaja potpune nezainteresiranosti i depresije.

Liječenje hiperbaričnim kisikom (HBOT) vrsta je terapije koja se zasniva na, među ostalim, pojačanom lučenju faktora rasta krvnih žila. Kao neinvazivna metoda jedna je od izbora terapije navedenih simptoma, u kombinaciji sa prilagodbom stila života.

Bitno je za napomenuti kako se ovaj tip terapije provodi samo s pacijentima koji zadovoljavaju kriterij zdravih pluća i srca, odnosno imaju uredan nalaz RTG srca i pluća te spirometrije. Stoga je po preboljenju COVID-19 bolesti potrebno učiniti kontrolne nalaze, a u slučaju loših vrijednosti istih prvenstveno se posvetiti provođenju plućne rehabilitacije prije razmatranja HBOT kao opcije.