Akutno trovanje s CO ili COHb > 20%, cijanidima, pesticidima, nitritima i CCl4

Akutno trovanje s CO ili COHb > 20%, cijanidima, pesticidima, nitritima i CCl4

Kako dolozi do trovanja organizma?

Do trovanja organizma ugljičnim monoksidom i ostalim toksinima dolazi kada je organizam izložen dovoljnoj koncentraciji štetnih tvari da njihovi učinci postanu štetni za organe i utječu rad normalnih funkcija. Trovanje ugljičničnim monoksidom najčešće je uzrokovano pokvarenim kućanskim uređajem za grijanje ili kuhanje te požarima.

Štetni učinci

Štetni učinci ugljičnog monoksida očituju se u sprječavanju iskorištavanja kisika u organizmu zbog njegovog velikog afiniteta vezanja za hemoglobin koji je glavni prijenosnik  kisika u tkiva i organe, čime se ugrožavaju važni organi kao što su srce i mozak.

Liječenje u barokomori

HBOT ubrzava eliminaciju CO iz krvi,smanjuje edem i ubrzava oporavak neuroloških simptoma. Ukoliko se HBOT primjeni u akutnom stadiju otrovanja smanjuje se incidencija kasnih neuroloških posljedica.

professions-man-doctor-1

Pitajte doktora

Zatražite video ili telefonske konzultacije ili se putem e-maila konzultirajte sa liječnikom ili kirurgom specijaliziranim za vaš problem i saznajte sve što vas zanima o određenom tretmanu ili liječenju.

professions-man-doctor-1

Pitajte doktora

Zatražite video ili telefonske konzultacije ili se putem e-maila konzultirajte sa liječnikom ili kirurgom specijaliziranim za vaš problem i saznajte sve što vas zanima o određenom tretmanu ili liječenju.