AKUTNO OTROVANJE UGLJIČNIM MONOKSIDOM (CO)

Opasnost trovanja ugljičnim monoksidom posebno raste zimi, kada počinje sezona grijanja. Ugljični monoksid nastaje izgaranjem tvari koje sadrže dušik u nedovoljno zračnim prostorijama. Opasnost postoji i kod držanja upaljenog automobila u zatvorenoj prostoriji ili garaži. Ugljični monoksid opasan je jer se radi o plinu bez boje, mirisa i okusa, a jednom kada ga se udahne…