Adresa

Kneza Mislava 2,
10 000 ZAGREB

Telefon

+385(0)1 4102 637

OIB

89161296566

Radno vrijeme

Ponedeljak – Petak 8:00 – 20:00

Imate li pitanja?