Dijabetes je epidemija modernog društva. Sve više i više ljudi oboljeva od dijabetesa. Posljedice dijabetesa su mnogobrojne, a jedna od njih je oštećenje živaca i krvnih žila. Zbog toga pacijenti s dijabetesom imaju povećani rizik za nastanak rana prvenstveno na stopalima. Te rane nastaju zbog:

  1. Periferne polineuropatije – dolazi do oštećenja živaca i posljedično smanjenog osjeta ili pojave trnaca ili mravinjanja
  2. Oštećenja malih krvnih žila koja dovode do loše prokrvljenosti periferije tj.ishemije koja se očituje hladnim stopalima

 

Ove rane najčešće nastaju na stopalima te od tuda i naziv „dijabetičko stopalo“. Liječenje dijabetičkog stopala je kompleksno te treba uključivati multidisciplinarni tim. Liječenje svakako treba uključivati:

  • Osloboditi stopalo pritiska
  • Čišćenje rane
  • Obloge
  • Liječenje infekcije

Liječenje također može uključivati revaskularizacijske zahvate, hiperbaričnu oksigenoterapiju…

Svakodnevni samopregled stopala je prvi korak u prevenciji nastanka dijabetičkog stopala!