Dekubitus nastaje prvenstveno zbog trenja kože o podlogu i mehaničkog pritiska o podlogu. Ovaj pritisak se odvija na onim dijelovima tijela gdje je kost najbliže površini kože (predilekcijskim mjestima) kao što su lopatice, laktovi, trtica, bokovi, gležnjevi, pete.
Da bi se dekubitus razvio potrebni su i dodatni faktori, a to su dugotrajno ležanje, loša skrb, pothranjenost, inkontinencija, povišena tjelesna temperatura itd. Postoje četiri stupnja dekubitusa, a postupak liječenja ovisi o stupnju.

Liječenju prethodi procjena faktora rizika pri čemu zdravstveno osoblje koristi razne metode procjene. Nakon toga se radi plan zdravstvene njege kojim se planiraju postupci za smanjenje faktora rizika koji su prisutni kod određenih pacijenata.
Općenito liječenje uključuje čišćenje rane, aplikaciju obloga i negativnog tlaka, a po potrebi i kiruršku rekonstrukciju. Kod svih pacijenata neophodna je primjena nutritivnih nadomjestaka s povećanom količinom proteina.